1. Goede doelen
  2. Mensenrechten

Mensenrechten

Hieronder vind je enkele goede doelen die zich bezighouden met het verbeteren van de mensenrechten situatie.

Amnesty International
Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit. Bekijk het  Amnesty  Jaarverslag.

IKV Pax Christi
IKV Pax Christi zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. IKV werkt onafhankelijk van politieke belangen en wordt gesteund door een achterban van betrokken individuen, maatschappelijke organisaties en kerken. IKV Pax Christi bundelt kennis, kracht en mensen voor dat ene doel: vrede nu! Steun deze organisatie door je aan te melden voor het magazine: Vrede.nu.